BOKA MÖTE

BOKA ETT KOSTNADSFRITT INTRODUKTIONSMÖTE

Ni är varmt välkomna till oss på ett kostnadsfritt introduktionsmöte där ni får presentera er och ert projekt och vi får presenterar oss, vår arbetsprocess, uppskattad tidsåtgång och kostnader. Väljer Ni att gå vidare så startar arbetet med idéskissen. Välkommen!


Offentligt, arkitektritade lokaler & kontor

Lokaler och kontor

Vi projekterar mindre bygg- och ombyggnadsprojekt såsom hyresgästanpassning och tillbyggnad, samt mindre småhusområden. Vi utför inredningsuppdrag av olika karaktär som t ex vårdcentraler, skolor, kontor mm.


I inredningsprojekten söker vi en helhetssyn på rumsupplevelsen. Det kan vara en verksamhet som behöver bygga om en lokal för att den skall passa deras och framtoning. Där arbetar vi med allt från ombyggnad och färgsättning, till inredning med möbler, textilier, belysning och ibland också konstnärlig utsmyckning. Detta vävs samman till en fungerade och visuellt intressant helhet. Ett stort engagemang för miljöfrågor har hela tiden genomsyrat vårt arbete.

Villa från Åbergs Arkitektkontor, Arkitektritat