031-267140

Arbetssätt - 5 steg

Vår arbetsprocess tar er från idé till färdigt unikt hus med kvalitet.

1. INTRODUKTIONSMÖTE

Ni är välkomna till oss. Vi presenterar Åbergs för er och vi lyssnar till era behov. Mötet kan ibland ske hos er eller föregås av en träff vid ert hus eller tomt. När vi berättat om vilka vi är, hur vi arbetar och visat våra referenser så ligger beslutet hos er. Väljer Ni att gå vidare så startar arbetet med att ringa in era exakta behov. Eventuellt får ni i uppgift att förse oss med lite kompletteringar. Efter att vi mottagit Era kompletteringar kan vi påbörja idéskissandet. Detta är en kreativ process och därför behövs lite tid.

2. IDÉSKISS

Vi konkretiserar behov och önskningar och en komplett handritad skiss i skala 1:100 med fasadstudier tas fram. Givetvis visar vi husets placering på tomten och anpassning till marken redovisas. Vi träffas och presenterar vår skiss, stämmer av den mot Era önskemål och oftast vidareutvecklar vi idéerna och träffas ytterligare en gång. När vi är överens om en idé är det dags för en kostnadsbedömning av huset. När idéskiss och kostnadsbedömning är klar kan finansiering diskuteras med långivare.

3. BYGGLOVSHANDLINGAR

I detta steg gör vi bygglovshandlingarna. Med bygglovshandlingar avses de ritningar som krävs vid en bygglovsansökan. Ritningar tas fram för situationsplan, planer, fasader (med marklinjer) och sektion. Vi ombesörjer gärna kontakten med er kommun tills bygglovet har godkänts.

OBS! Ibland kan godkännande från grannar behövas därför rekommenderar vi er att prata med dem så tidigt som möjligt om era planer. När bygglovet är godkänt, finans- ieringen ordnad och Ni har bestämt er för byggentreprenör så hjälper vi er gärna med att iordningsställa arbetshandlingarna.

4. ARBETSHANDLINGAR

Arbetshandlingar som är en måttsatt och mer detaljerad ritning för att underlätta för bygg- entreprenören tas fram. Den säkerställer att utförandet i mått och dimensioner stämmer överens med våra gemensamma intentioner. Detaljer ritas för att ge huset dess exakta utseende och karaktär. Vi ombesörjer även konstruktionsritningar genom samarbets- partners till oss. Dessa faktureras er direkt från vald konstruktör.

5. KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

Ett husprojekt innebär ofta att många beslut skall fattas och ibland för första gången i livet och samtidigt som mycket annat. Vi har därför tagit fram ett antal kompletterande tjänster som vi vet kan hjälpa Er. Vi kan hjälpa Er att välja rätt tomt så att ni vet att ni kan bygga ert drömhus på tomten ni köper. Vi hjälper er gärna att färgsätta (inne/ute) som är en omfattande övning att få det att stämma med möbler ni har idag och planerar att köpa. Vi kan även rekommendera företag som kan hjälpa er med er belysning och trädgård. Ni kan känna er lugna med att ni kan ta den första diskussionen med oss för ett komplett och färdigt hus.

Se referenser på villor

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.