BOKA MÖTE

BOKA ETT KOSTNADSFRITT INTRODUKTIONSMÖTE

Ni är varmt välkomna till oss på ett kostnadsfritt introduktionsmöte där ni får presentera er och ert projekt och vi får presenterar oss, vår arbetsprocess, uppskattad tidsåtgång och kostnader. Väljer Ni att gå vidare så startar arbetet med idéskissen. Välkommen!


Vår process

1. Introduktionsmöte

Ni är varmt välkomna till oss på ett kostnadsfritt introduktionsmöte där ni får presentera er och ert projekt och vi får presenterar oss, vår arbetsprocess, uppskattad tidsåtgång och kostnader. Väljer Ni att gå vidare så startar arbetet med idéskissen.

2. Idéskiss

Vi börjar alltid med att besöka platsen, antingen hemma hos er eller på er tomt. Vi lägger tid på att lyssna in och förstå era behov, önskningar och drömmar oavsett om ni skall bygga om, till eller bygga nytt och därefter tar vi fram en idéskiss med hjälp av er önskelista och eventuella inspirationsbilder. Vi kollar alltid med kommunen vilka regler som vi måste förhålla oss till innan vi skissar.

Sedan träffas vi här hos oss då vi presenterar vår idéskiss och stämmer av den mot Era önskemål. Därefter kan man behöva vidareutveckla idéerna och träffas ytterligare en gång ibland fler gånger. När ni känner er nöjda är det dags att ta fram bygglovshandlingar.3. Bygglov / Bygganmälan

I detta steg tar vi fram bygglovshandling/bygganmälan. Vilket innebär de ritningar som krävs vid en bygglovsansökan/bygganmälan hos kommunen, dvs situationsplan, markplanering, planer, sektion, fasader med marklinjer. Vi ombesörjer gärna kontakten med er kommun tills bygglovet/bygganmälan har godkänts samt hjälper till med startbeskedet.

Ibland kan godkännande från grannar behövas därför rekommenderar vi er att prata med dem så tidigt som möjligt om era planer.

När bygglovet är godkänt, och Ni har bestämt er för byggentreprenör, så hjälper vi er gärna med att iordningställda arbetshandlingar.4. Arbetshandlingar

Arbetshandlingar som är en måttsatt och mer detaljerad ritning för att underlätta för byggentreprenören tas fram. Den säkerställer att utförandet i mått och dimensioner stämmer överens med våra gemensamma intentioner och ligger till grund för övriga konsulter och entreprenörer. Detaljer ritas för att ge huset dess exakta utseende och karaktär.

Vi ombesörjer även kontakt med entreprenörer och konsulter vid behov.5. Kompletterande tjänster

Ett husprojekt innebär ofta att många beslut skall fattas och ibland för första gången i livet. Vi hjälper gärna till med t ex materialval, färgsättning mm och kan även rekommendera företag som kan hjälpa er med er belysning och trädgård. Vi är med er i projektet så länge ni önskar. Läs mer om våra tjänster.