BOKA MÖTE

BOKA ETT KOSTNADSFRITT INTRODUKTIONSMÖTE

Ni är varmt välkomna till oss på ett kostnadsfritt introduktionsmöte där ni får presentera er och ert projekt och vi får presenterar oss, vår arbetsprocess, uppskattad tidsåtgång och kostnader. Väljer Ni att gå vidare så startar arbetet med idéskissen. Välkommen!


Arkitektrådgivning i Göteborg med omnejd

Våra tjänster

Går du i tankarna på ett byggprojekt, men vet inte hur du ska börja? På Åbergs Arkitektkontor hjälper våra erfarna arkitekter dig genom formgivning och regelverk, så att du som privatperson eller företag kan realisera dina visioner. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda er hjälp från idé till färdig byggnad.

Vi tillhandahåller ett flertal tjänster inom vårt område. Finns inte det du söker listat nedan är du varmt välkommen att ringa oss eller komma till oss på ett kostnadsfritt introduktionsmöte och presentera ditt projekt så bedömer vi hur vi kan hjälpa just dig.

 • Idéskiss
 • Tomtstudie
 • Markplanering
 • Bygglovshandling
 • Bygganmälan
 • Förhandsbesked
 • Avstyckning av tomter
 • Hyresgästanpassning
 • Solstudie
 • 3D-modellering
 • Rendering
 • Bygghandling / Projektering
 • Inredning
 • Färgsättning / Materialval
Villa från Åbergs Arkitektkontor, Arkitektritat

Idéskiss

Med era önskemål och behov som underlag tar vi fram en idéskiss för hand eller i 3D som vi sedan tittar på tillsammans och justerar tills ni är nöjda.

Vi tar fram fackmannamässigt utförda ritningar i skala 1:100 som används vid en bygglovsansökan. Vi kan även bistå med kontakt till kontrollansvarig.

Bygganmälan

En bygganmälan används för åtgärder som inte kräver bygglov, t ex installation av braskamin, ändring i bärande konstruktion eller attefallsåtgärder

Arkitektritning

Arkitektritningar eller arbetshandlingar är ritningar som ingående måttsätter ett byggprojekt och viktiga detaljer så att slutresultatet blir som ni vill.

Hyresgästanpassning

Detta innebär t ex bygga om lokaler till lägenheter, kontor till restaurang eller butik, eller att planlösningen ändras för att möta hyresgästens behov.

Förhandsbesked

Förhandsbesked är en ansökan man gör till kommunen när man vill stycka av tomter. I ansökningen redovisar man bl a marksektioner och tomtstorlekar.

Planbesked

Om man vill att en detaljplan ska ändras eller upphävas kan man ansöka om planbesked. Ett positivt planbesked är första steget i en detaljplaneprocess.

Färg och materialval

Vi har lång erfarenhet av att rita hus och färgsätta både inne och ute. Vi formger även gärna detaljer, inredningar och möbler.

Markplanering

Om man ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader behövs ofta en markplaneringsritning som visar hur man marken är tänkt att förändras.

Tomtstudie

Vi studerar hur er tomt ser ut och tar fram förslag på var det är lämpligt att placera en byggnad utefter era önskemål och platsens förutsättningar.

Inredning

Vi har lång erfarenhet av att ta fram inredning till både privata och offentliga lokaler. Vi formger även gärna inredningar och möbler.

Solstudie

Genom att göra en solstudie kan man få en uppfattning om hur sol och skuggor rör sig över tomten. Detta hjälper till att bättre utforma ditt byggprojekt.

3D-modellering

Vi bygger upp ert projekt i 3D-modell. Detta gör att vi både ser hur det kan se ut från alla vinklar utifrån, men gör det även möjligt att ”gå omkring” inuti.

Visualisering

Vi tar fram renderade bilder utifrån en 3D-modell av ert projekt. Dessa i kombination med elevationer ger en tydlig bild av det färdiga resultatet.

Uppmätning

Ibland stämmer inte ritningar med hur huset ser ut och ibland saknas det ritningar. Då kan vi göra en uppmätning för att ta fram korrekt ritningsunderlag.

Projektering

Vi bistår med expertis under byggnation och håller kontakt med övriga konsulter kring frågor om utförande så att resultatet blir som du vill ha det.

Villor

Vi har lång erfarenhet av att rita hus och att färgsätta både inne och ute. Vi formger även husdetaljer, inredningar och möbler.

Vi lägger tid på att lyssna och förstå era behov, önskningar och drömmar oavsett om ni skall bygga om, till eller nytt.

Vi träffas hos oss för att gemensamt ta fram ramarna för just ert projekt. Ett besök hemma hos er eller på tomten är också viktigt för att kunna välja rätt hustyp och placering och för att fullt ut förstå behoven och förutsättningarna. Vi hjälper er att få ett hus som ni kommer att få glädje av i många år och som passar er och ert sätt att leva.

Målet är att ni skall få ett hus där ni kan göra allt som är självklart - men även det ni drömt om.

För många av våra kunder är det första gången de kommer i kontakt med en arkitekt. Vi har därför tagit fram en tydlig arbetsprocess.