BOKA MÖTE

BOKA ETT KOSTNADSFRITT INTRODUKTIONSMÖTE

Ni är varmt välkomna till oss på ett kostnadsfritt introduktionsmöte där ni får presentera er och ert projekt och vi får presenterar oss, vår arbetsprocess, uppskattad tidsåtgång och kostnader. Väljer Ni att gå vidare så startar arbetet med idéskissen. Välkommen!


Lägenheter i Hedefors, Annexet

Annexet är en sidobyggnad till disponentvillan där man tidigare hade vagnslider, stall, verkstad och förrådsutrymmen. Under senare tid var även en lägenhet inrymd i en del av byggnaden och under en tid även ett litet kaffe. Här har vi också fått gå varsamt fram med förändringar av utsidan när vi planerade om byggnaden till att inrymma 6 lägenheter med dagens krav på standard och tillgänglighet. Insidan blev en total ombyggnad och för att få ihop helheten med både bevarandevärde och med ekonomiska aspekter hade man önskemål om att höja byggnadshöjden något. Resultatet blev en fin helhet med de ursprungliga uttrycket bevarat, men på insidan en helt ny funktion med hyreslägenheter i byggnaden.

Nedan visas bilder före och efter ombyggnation.