BOKA MÖTE

BOKA ETT KOSTNADSFRITT INTRODUKTIONSMÖTE

Ni är varmt välkomna till oss på ett kostnadsfritt introduktionsmöte där ni får presentera er och ert projekt och vi får presenterar oss, vår arbetsprocess, uppskattad tidsåtgång och kostnader. Väljer Ni att gå vidare så startar arbetet med idéskissen. Välkommen!


Bygglovsritningar, bygglovshandlingar - din arkitekt i Göteborg

Bygglovsritningar

Vill man göra förändringar på sitt hus krävs ofta att man skickar in ett bygglov/bygglovsritningar (bygglovshandlingar) för att be om lov, eller en bygganmälan för att anmäla, de förändringar man vill göra. Ansökan ska innehålla de uppgifter, bygglovsritningar och andra bygglovshandlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut.

Åbergs Arkitektkontor hjälper dig med upprättandet av bygglovsritningar till din ansökan. Bygglovsansökan, bygganmälan, marklov, rivningslov med mera. Vi fungerar som en kontakt mellan dig som söker ett bygglov och kommunen, och kan hjälpa till med samtal, möten, tolkning av detaljplaner och så vidare.

Villa från Åbergs Arkitektkontor, Arkitektritat